APESKALIKKEDREPEAPE er et non-profit prosjekt som streber etter å bli noe mer enn en webside; kan en webside bli et helhetlig enhetlig litterært verk? Hva er litteratur? I en av de mange bakrommene den som søker kan finne skrives det malmfult Created is nothing. Creating is everything. Litteratur uten sluttstrek? Om ikke annet er det ambisiøst.

I denne tidlige fasen trenger vi først og fremst driftsmidler. Vi har en ISP (one.com) som begrenser vår ytringsfrihet hinsidens lovens krav - og det er også vår ambisjon å sette opp et forum for således å gjøre prosjektet til et fellesskapsprosjekt. Om du ønsker støtte prosjektet monetært kan du kjøpe en annonse ved å kontakte oss på post [at ] apeskalikkedrepeape.org - sjekk også vårt uortodokse top-spot system for annonser: i skrivende stund kan du kjøpe top-spotten for 2euro! Vi tar også i mot donasjoner.

Vi trenger også flere bidragsytere: Først og fremst en webmaster - grafisk design og drifting er ikke vår sterkeste side. Vi trenger kunstnere siden vi i lengden ikke kan basere oss på "found art" -- det er etisk problematisk for oss å ikke støtte dem som har skapt den kunsten vi bruker, selv om vi henter alt fra Creative Commons-baserte nettsteder - og kunstnerisk sett synes det oss å være en bedre løsning å bruke kunst som er spesifikt skapt for APESKALIKKEDREPEAPE, både for å skape et mer helstøpt verk og for lettere å kunne kreditere individet bak bidraget.

Vi trenger også flere skribenter og tar i mot både gammelt og nytt materiale - fra etablerte og uetablerte.