Ressurser:

 

Dumb Little Man har en fin artikkel de kaller "21 Must-Read Tips To Write Better Web Content". Lærer du deg disse har du grunnlaget til å skrive en god blogg. Er det virkelig mulig at romanen er død? 

 

 

 

Skriv en roman etter 'snøflakmetoden'. For deg som absolutt vil  bli forfatter anbefaler vi denne metoden. Vi anbefaler dog at du spør deg selv om det du har å si er verdt å si, eller om du ved å bli forfatter bare blir en del av vår tids kulturelle støy.

 

 

 

 

Ordsmeder »

 

De beste av oss kan trenge friske øyne på arbeidet vårt. Noen ganger fordi vi har flikket noe til perfeksjon og ikke selv makter se at ytterligere flikking endrer noe grunnleggende ved uttrykket. Noen ganger fordi vi har valgt feil sjanger; fordi vi skrev essaïistisk når vi skulle skrevet rapporterende, konkluderende. Fordi vi skrev en roman som skulle være et dikt og omvendt.

 

I yrkeslivet kan problemene virke mindre dramatiske; en rapport, et memo, et viktig brev - men karrierer kan også skapes av gode rapporter. Du må bare unngå å bli Lt. Futt. Og i akademia er det ingen tvil om at lesbarhet øker en C til en A og et uinteressant emne til intern publisering fra søvndyssende pliktlesning til et interessant og publisert essay.

 

Og siden verden er urettferdig: For deg som trenger hjelp til å komme inn på den riktige skolen, og har foreldre som kan betale for sånt, med vår abonementsavtale kan vi tilføre innleveringsarbeider det lille ekstra som skal til for å begynne på medisin eller komme inn på den riktige videregående skolen. Og siden vi er apeskalikkedrepeape - den håpefulle vil fortsatt lære noe. At noe er urettferdig fordrer ikke juks.

 

Bak apeskalikkedrepeapes ansiktsløse konsulenter står romanforfattere, doktorgradskribenter, samfunnsvitere, poeter, bloggere, jurister og økonomer. Kontakt post@apeskalikkerepeape.org for avtale eller ring Harriet Falk 41 66 55 06 for ytterligere informasjon. For å unngå useriøse henvendelser har vi desverre sett oss nødt til å ta et startgebyr på 10 kroner pr. side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apeskalikkedrepeape.org © 2008 • Creative Commons er en god ting!