Er Norge et okkupert land?


Den beste trellen er den som ikke vet han lever i trelldom. Frigjøringens første skritt er å gjøre den ufrie oppmerksom på at han ikke er fri; men i virkeligheten finnes ingen rød pille, finnes ingen 'Ny Menneskesønn'  [Neo Anderson].   ...           We are all prisoners here.
                                                                          av  nifs@daft.punk.no  anno 2006

 [personlig note: jeg beklager notatets uorden og generelle uleselighet. Jeg kunne selvfølgelig pekt på sakens avanserte natur, at om 'bevisene' fantes så ville bedre mennesker enn meg skrevet dette for lenge siden. Men saken er: i min søken etter sannheten blir min tanke og mine ord stadig mer ustrukturerte og for å skjære gjennom alle lagene med bedrag må man behandle “Virkeligheten” som en gordisk knute; og uansett hvor elegant ett enkelt, brutalt, kutt blir... så er ikke skjønnheten og elegansen den samme. På-langt-nær.]

Oljeprisene har steget fra 15$ fatet til 75$ fatet på under 5 år; nå er ikke matematikk mitt fag, jeg holder meg mest til filosofi, historie, sosiolog, litteratur, ... kriminologi...  denslags; men blir ikke det en prisøkning på 400%?

Prisutviklingen på olje har vært ganske så forutsigbar – og det er enda mer for-ut-sigelig at utviklingen kommer til å fortsette i samme retning. De økonomiske analyzer jeg har lest tyder på at oljeprisen kommer til å øke tilsvarende selv etter at vi har begynt å bruke ikke-fossilt brennstoff til energi og transport, for selv om vi blir totalforsynte av vind/bølge/sol/etc. kraft trenger vi fortsatt enorme mengder olje til produksjon av plaststoffer/klær/mat/ og andre oljebaserte produkter. 

Om vi i stedet for å pumpe vilt og uhemmet hadde lagret oljen, på bunnen av havet for eksempel, hvor den, hvis jeg har forstått det riktig, holder seg godt; og pumpet den opp etterhvert som vi trengte penger, så ville vi neppe hatt noe problem med den kommende, såkalte, pensjonskrisen. 

Oljefåndet sies å gå ca. i null, forstå den som kan. Kanskje begynner det gi avkastning, muligens på flere-hundre-prosent, etterhvert som; duvét: Men - 400% er fortsatt vanskelig å nå. 

(Hva er egentlig oljefåndet? Vi vet ikke så mye. De har en etisk kommité, og vi [“Norge”] har blitt ledende på å bruke etiske kriterier når de kjøper seg opp i eller ut av selskaper, og har således skapt en trend i internasjonale fåndmiljøer. Det er jo tross alt verdens største fånd. Men er det maktutøvelse? Er det sikring av “Nårske” interesser? Kanskje. Maktutøvelse nok til å rettferdiggjøre milliarder av kroner i (reelt) tap, og uforminsket press mot naturessursene?     I fåkking doubt it. Oljefåndet synes, beklageligvis, å fokusert på to ting: at de aksjepostene som kjøpes skal være i multinasjonale selskaper og at fåndet – “vi” – skal være silent partners.)

Join Le Resistancé!

De av oss som har vært sør for polarcirkelen har kanskje lagt merke til forkjellen på Oslo og Stockholm/København: En fattig provinsby og to rike Evropeiske hovedsteder. Hvorfor ser Nårge så fattigslig ut mens resten av Evropa til stor grad bugner av gamle slott og katedraler? 

Er du stolt over Nidarosdomen? Over, hehe, Akershus Festnung? Vel:
1. Nidarosdomen ble bygd mens Norge ennå var et fritt land. 
2. Hvormange tilsvarende kirkebygg har Danmark og Sverige? 
3. Festnung Akershus er stusselig. [End of Discussion]

Norge var i Union. Men “union” er et av Seierherrenes ord. Vi hadde mange bondereisninger i dette landet og alle som en har de vært slått ned med soldatsverd og henrettelser. Norge var okkupert fra midten av 13hundretallet og helt frem til 1905 av Hanseater, Svensker og Dansker - leser du Nord-Norges historie blir bildet ennå styggere.

For real fålkens; sånn var det. Og siden fritt? Kanskje? Frem til 1940?

Vi ble visst "frie" i 1945 når Vestmaktene og Kommunistene delte verden mellom seg, men hvorfor pumper vi da kapital inn i multinasjonale selskaper når vi har alt å tjene, på nasjonalt og internasjonalt nivå, på ikke å gjøre det? Hvorfor gi penger til international-big-bussiness når vi må la veiene falle fra hverandre og la folk dø i sykehuskø av frykt for pensjonskrisa? Hvorfor skal vi pumpe penger inn i et markedssytem svært mange av oss er kritiske til samtidig som nordmenn fryser grunnet høye strømpriser og 2 milliarder mennesker rundt i verden lever for under 1 dollar dagen? Hvorfor må du spise nudler til middag samtidig som en eller annen signifikant mådderfåkker lurer på om han skal spise på Bagatellé eller Feinschmecker i kveld? [Du jobber, hehe, kanskje ikke så “hardt”?]

Visste du forresten at 'gutta på skauen' var to gjenger? Vestkantgutter som Max Manus og Kjakan Søndstebø; MILorg. Og kommunister som bare krigsnerder kjenner navnet på... Jeg bare spør: [bare dropp&svar].

De tyske troppene fra okkuperte territorier ble kalt Ostbrigader. Hva skal vi kalle den krigføringen vi driver med nå? Jeg mener: det er ikke det at Taliban ikke trenger å tas litt. Men når Harmid Karzai blir udemokratisk valgt president i Afganistan; en mann som satt i styret i det samme selvskapet som Dick Cheney kom fra... så må man jo spørre seg selv hvems interesser det egentlig er man kjemper for

Våre stolte FNsoldater: “Ostbrigader”? Hva vil historien si? Hva vil dine barnebarn si?

"Demokrati” er det vi kjemper for. Visstnok. Om det er demokratier som USA, England og Israël eller demokratier som Palestina og Libanon vi kjemper for sier ikke newspeak for meget om. (Og vårt eget “demokrati”? Hehe. En dag kunne vi jo hatt en daft.punk-avstemning om hvor mange som er for legalisering av hasj eller filesharing i stedet for kuksuging og hæstkuka...)

Det er påfallende mange saker det er flertall for i dette landet som defacto er forbudt. Og når du sjekker ut argumentene mot f.eks hasj er halvparten av argumentene (såkalte) cirkel-argumenter alá “jeg er i mot hasj fordi det er forbudt”.

Demokrati... IQ100 er per definisjon gjennomsnittet. Det vil si at +50% av befolkningen har under 100 i IQ. Jeg skal ikke plage deg med tallmateriale om generellt utdanningsnivå i Norge, men ta meg på ordet når jeg sier at folk flest ikke er kvalifiserte til å sitte på en legdommerbenk eller for den saks skyld fylle ut et skjema fra sosialkontoret – langt mindre gjette på hvilket parti som tjener “Norge” eller individet, velgerens, interesser best. Og hvilke alternativer har du om du vil gjennomføre noe, for eksempel en lovforandring, i dette landet? Starte ditt eget parti? Pah. Vi har to emintente lover her til lands som hindrer deg i å gjøre noe, som fåkking, helst for å forandre 'virkeligheten' uten hjelp av de eksisterende, korrupte(???), partiene. (Hvor du må jobbe deg opp som partitro funksjonær: Er du villig til å bruke 8-12 år av livet ditt under en partipisk, jobbe deg opp gjennom tillitsverv, kommunestyrer, fylkesstyrer for kanskje å bli stemt inn på  STORtinget og kanskje der få muligheten til å “jobbe for” legalisering av... fildeling?)

Den perfekte okkupasjon: Det okkuperte fålk vet ikke at det er okkupert. De som holder konspirasjonen gående vet det ikke selv – i høyden vet de bare at de er smålige egoister som utnytter et allerede eksisterende system for å få et komfortabelt materielt liv. 

So, there it is:   Du er okkupert.   Du er fri.   Du har alltid vært det.